ผลงานโฆษณาจากไอเดียเบื้องต้น
เรื่อง : หนึ่งชีวิต ช่วยได้อีกหลายชีวิต
ทีม : Moltress Studio
รายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติม www.tvcforlife.net

ร่วมบริจาคอวัยวะ โทร. 1666
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www.organdonate.in.th

Comment

Comment:

Tweet

I had got a dream to start my own company, however I did not earn enough of money to do that. Thank heaven my close colleague proposed to take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a>. Hence I used the car loan and realized my desire.

#1 By Macias22Cecile (91.212.226.143) on 2011-10-05 13:57